BUMBE ORCHESTRA - Ascolta e Testo Lyrics In palal de unu isu

Brano

00:00
 
00:00

Credits In palal de unu isu

Featuring Marisa Sotgiu

Testo della canzone

Non bessas cun megus
ti chistu in su shrebigu
naddi ai cuddu buldu
ca pruini nd'ausu biu
in d'ognia cosa mo - vede su fele - mo
frimmu sa vida mia
t'iada a podere ammacchiari
Cala a josso
S'animu meu

Imbenta, iscrii po me, in palal de unu isu
bestimmia, de arena e sali

Non bessas cun megus
ti chistu in su shrebigu
naddi ai cuddu buldu
ca pruini nd'ausu biu
mongolo itti'asa a bollere
sperra camminu bai
a conca indutta bai
cammina bai trammali
A conca indutta
No m'asa a biri mai

Imbenta, iscrii po me, in palal de unu isu

Ti polto in manus e ti tengio in conca
furia dottore custa est una bomba
d'appu ingultia, este aintru, a sutta, carria po me
su disigiu non est

Imbenta, iscrii po me, in palal de unu isu
bestimmia, de arena e sali

Album che contiene In palal de unu isu

album Isus - BUMBE ORCHESTRAIsus
2014 - Punk, Elettronico, Cantautore
Vai all'album

Commenti

    Aggiungi un commento:


    ACCEDI CON:
    facebook - oppure - fai login - oppure - registrati