Balentia - ma tui ti du domandas testo lyric

TESTO

Si scit ca su tempus si nci fuit
Currit sa vida e impari a issa nosu puru fait curri
Acost?mat a si fai arrui, Arruiat is arrodas
T?rat sa funi de totu is cosas, Issa est sa ki cum?ndat
E a nosu ita s'ab?rrat in su mentris ki issa g?sat
S?oberas tui de bivi candu prangis ti n?rat
T'anti gi est f?ula, a fai catzadas seus bonus totus
A bivi custa vida nci '?linti dexi ganas
Gana de passillai, gana de andai
Gana 'e tenni gana de si castiai a su sprigu po certai po nai
E ti domandas kini ti d'at fatu fai
Sa vida est custa, sa vida est crutza
Ma sighit a andai gopai
Donnya di' ki at a passai, d'eus a spudai d'eus a scerai
T'at a abarrai su fragu asuba, eus a tenni axiu a si spollai
Sa bistimenta nosta est custa ormai, pagu de fai,
du scis jai, no est sa primu 'orta ca m?gat 'e du fai

Ma tui, ti du domandas o lassas andai
Ma tui, ti frimas a castiai
Poita ses tui, su ki cum?ndat a-i custa torrada refrain x 2
Ses sempri tui su ki s?ob?rat cali est sa strada

Bintiguatr'oras e parit ca no si du fait
Ki ab?rrat in pei e ki si seit, ki si ndi fuit e s?ait
Ki si ndi fuit e s?ait
Ki p?gat sa di cumenti benit e scit
Ca s?oberai est cosa 'e ?mini candu si bit e fradi
Du nau po cussu ki apu b?viu
Ca me in su b?viu, mi seu agatau a solu ken''e motivu, innoi
Pagu est su tempus e medas is p?rdius
A bortas lassendi a perdi is jogus
Deu ti du sigu a nai, tui sighimi' a ascurtai mancai
No nc'est prus nudda 'e fai, bai, deu d''ollu serrai a crai
Ma cust'est s'enna ki s'anti donau po intrai
Ca sa vida est custa e t?cat a si da gherrai grai
Nci pensas manus jogadas o passadas
Nci pensas cantu catzadas ast ai fatu,unu pacu
Aici fatu fatu deu da tz?rriu a tipu macu a b?culu
Po m'ajudai po nci sartai s'ost?culu...

Ma tui, ti du domandas o lassas andai
Ma tui, ti frimas a castiai
Poita ses tui, su ki cum?ndat a-i custa torrada refrain x 2
Ses sempri tui su ki s?ob?rat cali est sa strada

Balit sa pena nanta, tui canta, bai ki scis cantai
Ca tanti de atra cosa mi parit ca no podis fueddai
E ita di fais, d''ocis o du lassas arreu, deu? Ma kini seu
D'at a cumprendi a solu candu est s'ora 'e tirai su frenu, creu, ellus
Bellu a batallai cun is lillus, frassu ke follu de centu francus
Ma lassa perdi, cumbenit a bivi trankillus
Donnyunu in domu sua s??kuat is strexus suus

No circu scatzu deu, corriatzu prus de ariseru, creu
Ca no nc'est or?riu po si nd'abarrai arreu
Est nudda, girai a concaruta me in sa 'ia, a tipu maladia....
E is programas, is meigamas, de istadi e de s'ierru
A candu curru, e a candu frimu po no nci tzacai su murru
Parju, cument'abarru, me in custu inferru..
Finsas a candu no ap'a perdi gherru, e insa'...

Ma tui, ti du domandas o lassas andai
Ma tui, ti frimas a castiai
Poita ses tui, su ki cum?ndat a-i custa torrada refrain x 2
Ses sempri tui su ki s?ob?rat cali est sa strada

ALBUM E INFORMAZIONI

La canzone ma tui ti du domandas si trova nell'album Nos'e tottu uscito nel 2004.

Copertina dell'album Nos'e tottu, di Balentia

---
L'articolo Balentia - ma tui ti du domandas testo lyric di Balentia è apparso su Rockit.it il 2001-08-20 00:00:00

COMMENTI

Aggiungi un commento avvisami se ci sono nuovi messaggi in questa discussione Invia