Raikinas - Ascolta e Testo Lyrics Bois

Brano

00:00
 
00:00

Testo della canzone

Bois ki azzis coros de codina
istampada dai su frittu tempu
iffrittada dai su malu 'entu,
ed in concas bostras malas fainas.

Bianco, nieddos, rujos cunfrades,
sa zente como bos at cumpresu,
ca nos faeddade dae attesu
pro faulas solu nos contare!

Rit x2
comente coccoides sizzigliados
remonidos in sas muridinas
non bessides a sas prima moddinas
ma solu cando sezzis... Candidados!

Canes bramidos tando sezzis bois
ki bi la sighide a nos rozzigare,
sos pagos ossos ki nos anat avanzare
itt'atteru cazzu kerides dai a nois?

E kena mancu duos dinari
amus a morret o fuire zertu,
azzis at agattare unu desertu
tando rozzigadebbos pari pari!

Rit x2
comente coccoides sizzigliados
remonidos in sas muridinas
non bessides a sas prima moddinas
ma solu cando sezzis... Candidados!

Album che contiene Bois

album Like a Monkey - RaikinasLike a Monkey
2012 - Stoner, Crossover
Vai all'album

Commenti

    Aggiungi un commento:


    ACCEDI CON:
    facebook - oppure - fai login - oppure - registrati